GRATIS TELLO DRONE BIJ AANKOOP VAN 200 L VAT ROUNDUP POWERMAX OF POWERTURBO

GRATIS TELLO DRONE BIJ AANKOOP VAN 200 L VAT ROUNDUP POWERMAX OF POWERTURBO

Digitalisering maakt een opmars in de land- en tuinbouw. Geavanceerde technieken stellen agrariërs in staat op het juiste moment de juiste teeltmaatregel uit te voeren, resulterend in een optimalisatie van de opbrengst en een lagere ‘footprint’.... Lees meer
Aantal views (500)
Vormen glyfosaat-bevattende herbiciden een risico voor bodembewoners?

Vormen glyfosaat-bevattende herbiciden een risico voor bodembewoners?

Glyfosaat is de actieve stof in de Roundup herbiciden dat wordt gebruikt in de landbouw, tuinen en openbare plaatsen om de groei van onkruid tegen te gaan. Bij het gebruik van glyfosaat kan een deel in de bodem terechtkomen, waardoor bodembewoners in contact komen... Lees meer
Aantal views (2384)
Glyfosaat behoudt goedkeuring

Glyfosaat behoudt goedkeuring

De Europese goedkeuring van de stof glyfosaat liep af per 30 juni 2016. Omdat de lidstaten in de afgelopen maanden geen overeenstemming konden bereiken over (de voorwaarden voor) een verlenging van die goedkeuring, besloot de Europese Commissie de huidige... Lees meer
Aantal views (2289)
RSS
12
Bomen en sierheesters en bosaanplantingen

Bomen en sierheesters en bosaanplantingen

Behandeling met een oplossing (45 ml in 5 L water) aan de voet van bomen of struiken. Om schade te vermijden wordt aangeraden een afschermkap te gebruiken. Braamstruiken, varens en doorlevende grassen worden best bestreden vanaf de maand augustus (neergaande sapstroom). Maximaal één toepassing per jaar. Lees meer
Aantal views (9560)
RSS

Met Roundup heeft u altijd zicht op een goed resultaat

Meer video's >