Eigenschappen

 

Veelzijdige toepassingen: het aangewezen middel voor de bestrijding van onkruiden bij openbaar groen, onderhoud van industriële terreinen, verhardingen, aanleg van tuinen en landbouwkundige toepassingen.

Roundup® Ultra is een niet-selectief bladherbicide voor de bestrijding van éénjarige en overblijvende grassen en tweezaadlobbigen zoals: kweekgras, riet, fioringras, aardappelopslag, klein hoefblad, akkerdistel, akkermunt, veenwortel, knolcyperus, kleefkruid, muur, varkensgras e.a. Minder gevoelig zijn: paardenstaart, klaverwikkesoorten en moerasandoorn. Mossen worden niet bestreden.

Het middel wordt door de bladeren opgenomen en naar de ondergrondse delen getransporteerd. Bij de bespuiting moet daarom een flink ontwikkelde, groene onkruidbegroeiing aanwezig zijn, vrij van ziekten/insectenvraat of van modder. Het effect op onkruiden die aan droogte lijden kan tegenvallen.

Roundup® Ultra wordt na contact met de grond snel geïnactiveerd en afgebroken. Roundup® Ultra kan ook gebruikt worden voor behandeling van stobben. Overwaaien moet ten allen tijde vermeden worden. Na behandeling de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd. Het product mag niet worden gebruikt op gewassen voor zaaizaadproductie of brouwgerst, aangezien dit de kieming kan belemmeren.

Het product heeft geen onaanvaardbare effecten op Aphidius rhopalosiphi, Typhlodromus pyri, Poecilus cupreus en Pardosa spp.
 
Registratienummer 8504P/B