Informatie Roundup Ultra

Veelzijdige toepassingen: het aangewezen middel voor de bestrijding van onkruiden bij openbaar groen, onderhoud van industriële terreinen, verhardingen, aanleg van tuinen en landbouwkundige toepassingen.