Eigenschappen

Roundup PowerMax: meer, zeker, schoon
Verbeterde werking
Maximale flexibiliteit voor de gebruiker
Bij meerjarige onkruiden een kortere wachttijd van 4 dagen
Zeer goede werking, zelfs bij ongunstige omstandigheden
Beperkte gebruiksvoorschriften en -voorwaarden
Na 1 uur al regenvast
Zeer goede mengbaarheid
Minder kans op drift

Roundup PowerMax is een niet-selectief blad-herbicide voor de bestrijding van éénjarige en overblijvende grassen en tweezaadlobbigen zoals: kweekgras, riet, fioringras, aardappelopslag, klein hoefblad, akkerdistel, akkermunt, veenwortel, zegge, kleefkruid, muur, varkensgras e.a.. 

Minder gevoelig zijn: paardestaart, klaver- en wikkesoorten en moerasandoorn. Mossen worden niet bestreden. Het middel wordt door de bladeren opgenomen en naar de ondergrondse delen getransporteerd. Bij de bespuiting moet daarom een flink ontwikkelde, groene onkruidbegroeiing aanwezig zijn, vrij van schimmelziekten/ insektenvraat en niet bedekt zijn door modder of mest. Mogelijk voldoet de werking op onkruiden die aan droogte lijden niet aan de verwachtingen. Roundup PowerMax wordt na contact met de grond snel geïnactiveerd en afgebroken. Drift moet ten allen tijde vermeden worden. Na behandeling de percelen /oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd. Het product mag niet worden gebruikt op gewassen voor zaaizaadproductie of brouwgerst, aangezien dit de kieming kan belemmeren.


Weersomstandigheden  

Niet te warm, bewolkt weer met een hoge luchtvochtigheid tijdens de bespuiting, geeft de beste resultaten. Fel zonnig weer, met hoge temperaturen, veroorzaakt een te snelle doding van de bovengrondse delen, waardoor onvoldoende transport naar wortels of rhizomen kan plaatsvinden. Een toepassing is niet aan te bevelen als er binnen 1 uur kans op regen bestaat of bij aanhoudende vorst.