Eigenschappen

ROUNDUP ++ is een niet-selectief bladherbicide voor de bestrijding van éénjarige en overblijvende grassen en tweezaadlobbigen zoals: kweekgras, riet, fioringras, aardappelopslag, klein hoefblad, akkerdistel, akkermunt, veenwortel, zegge, kleef-kruid, muur, varkensgras e.a.. Minder gevoelig zijn: paardestaart, klaver- en wikkesoorten en moerasandoorn. Mossen worden niet bestreden.  
Het middel wordt door de bladeren opgenomen en naar de ondergrondse delen getransporteerd. Bij de bespuiting moet daarom een flink ontwikkelde, groene onkruidbegroeiing aanwezig zijn, vrij van schimmelziekten/ insektenvraat en niet bedekt zijn door modder of mest.

Mogelijk voldoet de werking op onkruiden die aan droogte lijden niet aan de verwachtingen.  ROUNDUP ++ wordt na contact met de grond snel geïnaktiveerd en afgebroken. Drift moet ten allen tijde vermeden worden.


Weersomstandigheden  
Niet te warm, bewolkt weer met een hoge luchtvochtigheid tijdens de bespuiting, geeft de beste resultaten. Fel zonnig weer, met hoge temperaturen, veroorzaakt een te snelle doding van de bovengrondse delen, waardoor onvoldoende transport naar wortels of rhizomen kan plaatsvinden. Een toepassing is niet aan te bevelen als er binnen 1 uur kans op regen bestaat of bij aanhoudende vorst.  

 

Roundup ++: de Transorb™ Technologie


Roundup ++: snellere opname glyfosaat in de plant
- Meer glyfosaat sneller in de plant dankzij een groter contactoppervlak van de spuitdruppels met het blad.
- Een snellere opname van glyfosaat door de waslaag heen.
- De snelle en volledige verspreiding van glyfosaat door de plant(meristemen, wortel, blad én stengel) verzekert een volledige en duurzame vernietiging van onkruiden.

Voordelen
- Snelle penetratie in de plant
- Méér glyfosaat in de wortels
- Snelste groeiremmingDoeltreffend en snel
Met een ongeëvenaarde snelheid is Roundup ++ reeds werkzaam vanaf de eerste uren volgend op de behandeling, vóór het verschijnen van de eerste zichtbare symptomen. Dankzij een nieuw beeldsysteem is het mogelijk om de afname van de fotosynthese te volgen en dus het effect van de werking van het glyfosaat te visualiseren. Men kan zo bewijs leveren voor de verschillen tussen glyfosaatformulaties: hoe roder de bladeren worden, hoe sneller het glyfosaat reageert en hoe groter de efficiëntie van het product.