Informatie Roundup ++

Roundup ++ is een niet-selectief bladherbicide voor de bestrijding van éénjarige en overblijvende grassen en tweezaadlobbigen zoals: kweekgras, riet, fioringras, aardappelopslag, klein hoefblad, akkerdistel, akkermunt, veenwortel, zegge, kleef-kruid, muur, varkensgras e.a.. Minder gevoelig zijn: paardestaart, klaver- en wikkesoorten en moerasandoorn. Mossen worden niet bestreden.